Bağcılar ADSH Stajyer Başvuru Evrakları
06 Mart 2024

              Hastanemizde Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine!

          Hastanemizde Staj/İşletmede Mesleki Eğitim/Uygulamalı Ders başvuru ve kabul işlemleri öğrencinin bağlı bulunduğu okul (lise/üniversite) aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte olup, kurumumuza ayrıca başvuru yapılmamaktadır.

Staja Kabul Edilenlerden İstenen Belgeler:

1- Öğrenci Belgesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
4- SGK İşe Giriş Bildirgesi
5- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası
6- Mesleki Eğitim Sözleşmesi (3 Nüsha-imza /kaşe)
7- Staj Başvuru ve Kabul Formu 
8- Radyoloji Öğrencileri İçin Dozimetre, önlük
9- Ziraat Bankası Bağcılar Şubesine Ait İban Numarası
10- Sağlık Raporu ve İstenilen Tetkikler aşağıda belirtilmiştir.

Stajyerlerin Sağlık Raporu

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte prosedürün Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler başlıklı bölümünde yer alan tetkiklerin (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içeren Tek Hekim Raporu (İşyeri Hekimi, Tabip, Uzman Tabip) aranır.

Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

1- HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
2- Akciğer grafisi, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.
3- Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı.


Not: Staj Başlangıç günü istenilen evrakların eksiksiz olarak saat 08:30’da Bağcılar ADSH Eğitim Birimi Sorumlusuna getirilmesi gerekmektedir.