Enfeksiyon Kontrolü
22 Nisan 2022

Kurumumuzda oluşturulmuş olan Enfeksiyon Kontrol Komitesinin amacı: İnsan sağlığını korumak ve daha sağlıklı bir yaşam bilincini topluma kazandırmak için Kurumumuzda enfeksiyon kontrolü ile ilgili periyodik çalışmalar yapmak, Kurumumuz temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon kontrolünü sağlamak. Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından belirlenen plan, program dahilinde tüm personele hizmet içi eğitim verilmektedir. Bu eğitimle kişisel hijyen alışkanlıklarının doğru olarak kazanılması amaçlanmaktadır.  Eğitimlerde özellikle hastane enfeksiyonlarını önlemede dikkat edilmesi gereken kurallara uyulması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

KURUMUMUZ ENFEKSİYON KONTROL POLİTİKASI;

  • Sağlıklı birey ve sağlıklı toplumla sağlıklı bir nesil oluşturmak
  • Sağlık çalışanlarımızın korunması, bu amaçla önce kendi sağlığımızı koruma ilkesi
  • Tüm Kurum çalışanlarımıza enfeksiyon kontrolünü sağlamada gerekli hizmet içi eğitimlerin planlanması, eğitimin verilmesi, değerlendirilmesi
  • Enfeksiyon ve hastalıkları önlemede hastaları bilinçlendirmeye yönelik hizmet anlayışı
  • Hijyeni sağlamada ve sürdürmede tüm birimlerin günlük olarak denetlenmesi
  • Tüm birimlerde verilen hizmetin türüne yönelik asepsi tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanmasının sağlanması
  • Bilimsel gelişmelerin araştırılarak çalışanlar ile paylaşılması
  • Kurumumuz atıklarının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde imha edilmesi, bu konuda personelin eğitilmesi