Amaç ve Hedeflerimiz
07 Şubat 2022

KURUMSAL AMAÇ

Hastanemiz  sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

1. Etkililik: (Kanıta Dayalı Tıp) Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek

2. Verimlilik: Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak, Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak

3.  Hakkaniyet  (Temel Sağlık Hukuku):Hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak

4.  İnsaniyet (Hizmet Kalitesi Artırmak): Kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak.

Bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun birincil amacı olarak  hizmet vermek.

KURUMSAL HEDEFLER

1. Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak

2.
 Koruyucu diş hekimliğini benimsetmek ve uygulamak

3.
 Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve geliştirmek

4. 
Hastanemize başvuran hastalarımızın almış oldukları hizmetleri online ortamda ulaşılabilir hale getirmek

5. 
Sağlık alt yapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

6.
 Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

7.
 Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

8.
 Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın genel anestezi altında tedavilerinin yapılması

9.
 Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak