Vizyon - Misyon - Değerler
07 Şubat 2022

 

                                    heeee.jpg

                                                                                                                                                                     VİZYONUMUZ

        Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.

                                                                                                                                                                     MİSYONUMUZ

       İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.

                                                                                                                                                                         
DEĞERLERİMİZ

 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

 • Hasta ve Çalışan Güvenliği:Hasta ve yakınlarının güvenli bir ortamda hizmet almalarını, çalışanların güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak.

 • Etik Değerlere Bağlılık: Tıbbi ve deontolojik kurallara bağlı kalmak.

 • Hakkaniyet:Verilen hizmette her türlü eşitliği sağlamak.

 • Şeffaflık:Yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yaparak hizmet sunmak.

 • Gelişime Açıklık: Tıbbi gelişmeleri takip ederek çalışanlara hizmet içi eğitimler vermek.

 • Hizmette Kalite: Hizmet Kalite Standartlarını en üst seviyede tutmak.                                                                       Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

                      Hasta ve Çalışan Güvenliği                                                                 Etik Değerlere Bağlılık

                                 Hakkaniyet                        dünya.jpg                                                                                                 

                                                                                           Şeffaflık  

                                                    Gelişime Açıklı                                           Hizmette Kalite
               heeee.jpg

                                                                                                                                                                     VİZYONUMUZ

        Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.

                                                                                                                                                                     MİSYONUMUZ

       İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.

                                                                                                                                                                         
DEĞERLERİMİZ

 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

 • Hasta ve Çalışan Güvenliği:Hasta ve yakınlarının güvenli bir ortamda hizmet almalarını, çalışanların güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak.

 • Etik Değerlere Bağlılık: Tıbbi ve deontolojik kurallara bağlı kalmak.

 • Hakkaniyet:Verilen hizmette her türlü eşitliği sağlamak.

 • Şeffaflık:Yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yaparak hizmet sunmak.

 • Gelişime Açıklık: Tıbbi gelişmeleri takip ederek çalışanlara hizmet içi eğitimler vermek.

 • Hizmette Kalite: Hizmet Kalite Standartlarını en üst seviyede tutmak.


                                                                       Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

                      Hasta ve Çalışan Güvenliği                                                                 Etik Değerlere Bağlılık

                                 Hakkaniyet                        dünya.jpg                                                                                                 

                                                                                           Şeffaflık  

                                                    Gelişime Açıklı                                           Hizmette Kalite


               heeee.jpg

                                                                                                                                                                     VİZYONUMUZ

        Hastalara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesini geliştirmek, güvenli, adil, etkili, kolay ulaşılabilir tedavi ortamı sağlamak için tüm hizmet birimleriyle birlikte iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını destekleyerek tüm tedavi standartlarını çağdaş dünya standartları seviyesine yükseltmektir.

                                                                                                                                                                     MİSYONUMUZ

       İlimiz başta olmak üzere; tüm halkımızın ağız ve diş sağlığının, mevzuatlar çerçevesinde, hasta ve hasta yakınlarına saygılı, hekim ve çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı, güvenilir, sağlam iletişim temelleri üzerinde, etkin ve verimli hizmet sunumuyla korunması ve iyileştirilmesidir.

                                                                                                                                                                         
DEĞERLERİMİZ

 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti: Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

 • Hasta ve Çalışan Güvenliği:Hasta ve yakınlarının güvenli bir ortamda hizmet almalarını, çalışanların güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak.

 • Etik Değerlere Bağlılık: Tıbbi ve deontolojik kurallara bağlı kalmak.

 • Hakkaniyet:Verilen hizmette her türlü eşitliği sağlamak.

 • Şeffaflık:Yapılan hizmetler hakkında bilgilendirme yaparak hizmet sunmak.

 • Gelişime Açıklık: Tıbbi gelişmeleri takip ederek çalışanlara hizmet içi eğitimler vermek.

 • Hizmette Kalite: Hizmet Kalite Standartlarını en üst seviyede tutmak.


                                                                       Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

                      Hasta ve Çalışan Güvenliği                                                                 Etik Değerlere Bağlılık

                                 Hakkaniyet                        dünya.jpg                                                                                                 

                                                                                           Şeffaflık  

                                                    Gelişime Açıklı                                           Hizmette Kalite