Güvenlik
07 Şubat 2022

 

  • Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyuttaki risk faktörleri, şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak.
  • Çalışanların mesai saatleri dâhilinde kurum içinde güvenliklerinin sağlanması, günlük çalışmalarını sürdürmelerini, çalışanların ve hasta, hasta yakınlarının konulan kurallara uymalarını temin etmek,
  • Görev alanı içerisinde işlenen suçları ve suçluları, genel kolluk kuvvetlerine iletmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar uygun bir yerde alıkonması, kimlik bilgilerinin ve adres ve telefonlarının alınmasını ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri alarak gelen kolluk kuvvetlerine tutanakla teslim edilmesini sağlamak,