Endodonti
22 Nisan 2022

ENDODONTİ KLİNİĞİ (KANAL TEDAVİ KLİNİĞİ)

Endodonti kliniği; kök kanalı tedavilerinin gerçekleştirildiği kliniğimizdir. Kanal tedavisinin amacı; çürük dişlerin iltihaplanması sonucu oluşan kök ucu enfeksiyonları, travma ve benzeri nedenlerle pulpası zarar görmüş dişlerin korunabilmesi için yapılmaktadır. Kanal tedavisi tek seans veya bazı durumlarda 4-5 seans sürebilir. Dişin iç kısmında, diş dokularının beslenmesinde ve korunmasında önemli görevi olan sinirler (pulpa dokusu) vardır. Pulpa dişin kuron kısmından başlayıp kök ucuna kadar ilerler. İşte bu dokulardan kaynaklanan hastalıkların tedavisi ile ilgilenen bilim dalı Endodonti’dir. Kliniğimizde kanal tedavisi uygulamalarında klasik el aletleri kullanıla bileceği gibi, döner aletler ile de bu işlem çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Kliniğimizde kanal tedavisi hem endodonti uzmanları hem de diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Endodonti kliniğine hastaların kabulü; Endodonti yeşil alana eklendikten sonra 182 ya da MHRS üzerinden hastalarımız randevu alabilir. 1-Bir dişin kanal tedavisi görmesi gerekliliğini ortaya çıkaran temel unsur nedir? Genellikle buna derin çürükler neden olur. Derin çürüklerdeki bakteriler dişin damar sinir paketinin iltihaplanmasına yol açar ve kanal tedavisiyle bu damar sinir paketinin çıkarılması gerekir Dişlerde bulunan tedavi edilmemiş derin dentin çürükleri ve dişlere gelen şiddetli darbeler nedeniyle dişin pulpa dokusu iltihaplanabilir. Bu iltihaplanma sonrasında dişte kendiliğinden başlayan çok şiddetli ağrılar olabildiği gibi, bu etkenler nedeniyle pulpa dokusu canlılığını da yitirebilir. Dişte renk değişikliği, soğuk veya sıcağa karşı aşırı derecede duyarlılık, kendiliğinden özellikle gece başlayan ağrı ve yüzde apse nedeniyle oluşan şişlik, pulpa dokusunda bir problem olduğunu gösteren klinik belirtileridir. Her iki durumda da dişin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tür durumlarda ‘kanal tedavisi’ uygulanır. Bu tedavinin amacı, iltihaplanan pulpa dokusunun uzaklaştırılmasından sonra, orada kalan boşluğun, (pulpa boşluğu) doku dostu maddelerle doldurulmasıdır. 2. Kanal Tedavisi görmüş dişler renk değiştirir mi? Travma veya kanal tedavisinin bir sonucu olarak dişler kahverengi, pembe veya gri renk alabilirler. 3.Endodonti kliniğinde ne tür işlemler yapılmaktadır? Endodonti kliniğinde pulpa ve kökü çevreleyen dokular kaynaklı ağrıların tedavisi, pulpa kaplaması ve amputasyonu gibi vital pulpa tedavileri, kök-pulpa kaynaklı patolojik dokuların cerrahi olarak uzaklaştırılması, yerinden çıkan dişlerin yerine konması, renklenmiş diş mine ve dentin dokularının ağartılması ve kök kanal boşluğunu içeren koronal restorasyonlarla ilişkili post-core restorasyonları gibi tedavi işlemleri yapılmaktadır. 3.Kanal tedavisi sonrasında ağrı olur mu? Kanal tedavisini takiben, özellikle de canlı dişlerin tedavisinin ardından ilgili dişte birkaç gün katlanılabilir bir ağrı veya dişin üzerine basıldığında ağrı oluşabilir. Bu kanal tedavisi sonrası oluşan normal bir ağrıdır. Kanal tedavisi yapılan dişin biraz korunması ile kısa sürede ortadan kalkar. 4-Kanal tedavisinin başarı oranı nedir? Günümüzde, doğru tedavi yöntemi uygulanan kanal tedavilerinde başarı oranı %90’a varmaktadır. 5. Kanal Tedavisi yapılan bir dişte nelere dikkat edilmelidir? Tedavi tamamlandıktan sonra dişin üst dolgusu tamamlanana kadar, o dişin üzerine çiğneme yapılmasına önemle dikkat edilmelidir. Dolgu tamamlandıktan sonra bu diş de ağızdaki diğer dişler gibi çiğneme işlemine katılacaktır. Bu dişler çoğunlukla ağızdaki diğer dişler kadar uzun süre sağlıklı bir şekilde fonksiyon görebilmektedir. Kanal tedavisi sonrası dişe gelecek yeni bir darbe, üst dolgusunun kırılması veya derin bir kırık veya çatlaklık oluşması dişte yeniden enfeksiyon gelişebilir. Bu durumda tedavi yenilenebilecek durumdaysa, diş hekimi tarafından kanal tedavisi tekrarlanarak diş daha uzun süre ağızda tutulmaya çalışılır.