Hasta Hakları Birimi
07 Şubat 2022

                                                                                                             hasta-haklari2.jpg
  • Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmaktadır.
  • Birime ulaşan başvuruları alarak yerinde çözümlemek, eleştiri ve önerileri dinlemek,  hasta hakları başvuru formunu doldurmak (EK-5), başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak. Yerinde çözümlenemeyen başvuruları internet üzerinden hasta hakları kuruluna ilgili evraklarla birlikte göndermek. Başvuru acilse aynı gün Hastane idaresini bilgilendirmek. Hakkında başvuru yapılan çalışan için Bilgi İsteme Formu (EK-7) ile bilgi istemek ve takibinin yapılması. Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak, eğitim konularını belirlemek, en uygun zaman ve yer konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapmak, hasta hakları il koordinatörlüğüne bilgi vermek ve görüşlerini almak,
  • Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak
  • Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve yönetime bildirilen çalışan hakkında ilgili mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.
  • Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak.