Merkezi Sterilizasyon
22 Nisan 2022

Merkezimiz hasta ve çalışan güvenliğine değer vermektedir. Bu yüzden de enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyonun önemi büyüktür. Önemli hastalıkların büyük çoğunluğu belirtisiz geçirildiğinden enfeksiyon kontrolünün temel ilkesi altında merkezimizde anamneze dayanmaksızın her hasta enfeksiyon hastası olarak kabul edilerek her hasta için aynı standart sterilizasyon işlemleri uygulanır. Enfeksiyon kontrolü; modern cihazlar ve güncel sterilizasyon bilgileri ışığında yapılmaktadır.