Dış Kaynak Dökümanları
20 Mayıs 2024

SIRA NODIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR LİSTESİİNTERNET ADRESİ
 *2019-nCoV HASTALIĞI SAĞLIK ÇALIŞANLARI REHBERİ (Bilim Kurulu Çalışması) https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/ncov/2019-nCov_Hastal_Salk_alanlar_Rehberi.pdf
1          Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.85319&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1%20tedavi%20kurumlar%C4%B1%20i%C5%9Fletme%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
2          Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Hakkında Genelge (2010/6)https://www.saglik.gov.tr/TR,11012/mesai-disi-poliklinik-uygulamasi-hakkinda-genelge-20106.html
3          Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesihttps://www.saglik.gov.tr/TR,11238/bulasici-hastaliklarin-ihbari-ve-bildirim-sistemi-yonergesi.html
4          Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yatakl%C4%B1
5          Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5272&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=radyasyon
6          Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18933&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=t%C4%B1bbi%20labora
7          Tıbbi Cihaz Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15023&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=T%C4%B1bbi%20Cihaz%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
8          Organ ve Doku Nakil Hizmetleri Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15860&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=organ%20ve
9          Organ ve doku Bağış Formuhttps://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/19641,organ-ve-doku-bagis-formupdf.pdf?0
10        Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.19376&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=SERT%C4%B0F%C4%B0KALI
11        İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.6331&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
12        Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikhttps://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/mevzuat/arsivhizmetleri.pdf
13        Sivil Savunma Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7126.pdf
14        Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200712937.pdf
15        Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğihttps://www.saglik.gov.tr/TR,10422/sabotajlara-karsi-koruma-yonetmeligi.html
16        Atık Yönetimi Yönetmeliğihttps://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
17        Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğihttps://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
18        Sıfır Atık Yönetmeliğihttps://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440
       
19           
Hasta Hakları Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4847&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hasta%20haklar%C4%B1
20        Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140508-3.htm
21        Hasta Hakları Uygulama Genelgesihttps://www.saglik.gov.tr/TR,10990/hasta-haklari-uygulamasi-genelgesi-2009-21.html
22Hemşirelik Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13830&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=hem%C5%9Firelik
23Sağlık Personeli Çalışma Saatleri 2010/55https://www.saglik.gov.tr/TR,11025/saglik-personeli-calisma-saatleri-201055.html
24Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.19569&sourceXmlSearch=
25Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190629-8.htm
26657 Devlet Memurları Kanunuhttps://www.saglik.gov.tr/TR,10386/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu.html
27Bütçe Uygulama Tebliğihttp://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/02/AHP-AFP-Uygulama-ve-B%C3%BCt%C3%A7e-%C4%B0%C5%9Flemleri-Tebligi_S%C4%B1raNo2.pdf
28Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğihttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130324-3.pdf
29Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190904M1-1.pdf
30Ek Ödeme Yönetmeliğihttps://khgmekodemedb.saglik.gov.tr/TR,43255/yonetmelikler.html
31Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913-3.htm
32Taşınır Mal Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200611545.pdf
33Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12918&sourceXmlSearch&MevzuatIliski=0#
34Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12917&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mal%20Al%C4%B1m%C4%B1%20%C4%B0haleleri%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
35İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12766&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0halelere%20Y%C3%B6nelik%20Ba%C5%9Fvurular%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik
36Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu - Kamu İhale Genel Tebliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/9.5.13354%20metin.htm
374734 Sayılı Kamu İhale Kanunuhttps://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx
384735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunuhttps://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx
39Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4714&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Hizmet%20Al%C4%B1mlar%C4%B1%20Muayene%20ve%20Kabul%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
40Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğihttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12920&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=YAPIM%20%C4%B0%C5%9ELER%C4%B0%20MUAYENE%20VE%20KABUL
41Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4713&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
42Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7190&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
434857 Sayılı Yeni İş Kanunuhttps://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
44Sağlıkta Kalitenin Geliştirlmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikhttps://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20859&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=SA%C4%9ELIKTA%20KAL%C4%B0TE
45SKS ADSHhttps://shgmkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/45591/0/saglikta-kalite-standartlari-adsh-a-6pdf.pdf
462019 Verimlilik ADSH Rehberihttps://khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/Eklenti/28312/0/adsm-adsh-verimlilik-yerinde-degerlendirme-rehberipdf.pdf
47Doküman Yönetim Rehberihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
48Gösterge Yönetim Rehberihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
49Güvenli Cerrahi Uygulamaları Rehberihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
50İlaç Güvenliği Rehberihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
51Anket Uygulama Rehberihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
52Klinik Kalite Uygulama ve Veri Kalitesi İyileştirme Rehberihttps://kalite.saglik.gov.tr/TR,12638/sks-rehberleri.html
53Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulama Yönetmeliğihttps://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/28684,calisan-haklari-ve-guvenligi-uygulamalari-rehberipdf.pdf?0
54Mobbing Bilgi Rehberihttps://www.ailevecalisma.gov.tr/media/1327/i%C5%9Fyerlerinde-psikolojik-taciz-mobbing-bilgilendirme-rehberi-2014.pdf
55İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Gözetim Prosedürühttps://ismhs.istanbulsaglik.gov.tr/Media/Uploads/Halk-Sagligi-Hizmetleri-Baskanligi/Calisan-Sagligi-Birimi/Prosedurler/%C3%87SB%E2%81%84PR01_SA%C4%9ELIK%20G%C3%96ZET%C4%B0M%20PROSED%C3%9CR%C3%9C_HASTANE.pdf
56Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikasıhttps://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/86545,bgyspdf.pdf?0
57Resmi Gazetehttps://www.resmigazete.gov.tr/
58Güvenlik Raporlama Sistemihttps://grs.saglik.gov.tr/