Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi Birimi
07 Şubat 2022

Materyovijilans Sorumlusu: Hasan GÜNEŞ 

Materyovijilans Sorumlusu: Sağlık tesisinde tıbbi cihazlar ile ilgili olumsuz olayları takip
etmekle sorumlu personeldir. Diğer adı Tıbbi Cihaz Uyarı Sistemi sorumlusudur.
Olumsuz  Olay:   Cihazın  özellikleri  ve/veya  performansında  herhangi  bir  hatayı  veya
bozulmayı,  etiketleme  veya  kullanım  kılavuzundaki  herhangi  bir  yetersizlik  sebebiyle doğrudan ya da dolaylı olarak hastanın, kullanıcının veya diğer kişilerin ölümüne yol açan ya da açabilecek, sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya  sebep olan  ya da olabilecek durumları ifade eder.
Tıbbi cihazın kullanılması esnasında bildirim yapılması gereken durumla karşılaşılması halinde  kullanıcı  tarafından  “Olumsuz  Olay  Tutanağı”  doldurularak  materyovijilans sorumlusuna iletir. 


 
MATERYOVİJİLANS OLUMSUZ OLAY TUTANAĞI FORMU