Medikal Depo Birimlerimiz
07 Şubat 2022

MEDİKAL DEPO TIBBİ SARF /MEDİKAL DEPO İLAÇ /MEDİKAL DEPO CERRAHİ ALET/MEDİKAL DEPO LABARATUAR İŞLEYİŞ

• Ürünler teslim alınır,

• Sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilir,

• Kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim edilir,

• Taşınır Mal Yönetmeliği’ndeki esas ve usullere göre kayıtları tutulur,

 • İlgili belge ve cetvelleri düzenlenir,

• Taşınır Kayıt Görevlileri Tüm bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevleri ifa  ederler.

Medikal depo stok yönetimi kapsamında;

• İlaç,

• Tıbbi sarf,

 • Laboratuvar sarf,

• Cerrahi el aletlerinin ihtiyaç ve sipariş yönetim işlemleri TKY sorumluluğundadır. Bu iş ve işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliği ilgili hükümlerine göre yaparlar.

Medikal Depo İlaç Depo-150-03-01       Cerrahi Alet Depo-150-03-03-23

Tıbbi Sarf Depo-150-03-03-21                Laboratuvar Depo-150-03-04


medi2.png

• İhtiyaç Tespit Komisyonu ,

•  Şartname komisyonu,

• Malzeme muayene komisyonlarını oluştururlar;

medi3.png

medi4.png