T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Gelir Tahakkuk Birimi


  • Kurum kalite hedefleri doğrultusunda faturalama ve gelirle ilgili mevzuat takibi ile kurum faturalarının düzenleme ve denetlenmesini sağlayarak çağdaş ve modern hizmet sunmaktır.
  • Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.
  • İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak.
  • Dijital ortama aktarılması gereken verileri zamanında aktarmak.