T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Personel Özlük Birimi


  • Kurumda görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetleri yürütür.
  • Personelin mal bildirimini zamanında vermesini sağlamak, hizmet puanı itirazını değerlendirmek ve düzenlemek, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
  • Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak
  • Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek,
  • Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak
  • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak