T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Sivil Savunma Birimi


Kurumun sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır. Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının, Bakanlığımız adına Kurumumuzdaki sivil savunma çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinliğini sağlamaktır.